Katarzyna Renczyńska

606 - 749 - 684

Katarzyna Renczyńska - psychoterapeuta.
Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym, prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par/małżeństw i rodzin (posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi,  zastępczymi, zrekonstruowanymi). Swoją pracę z pacjentami poddaję superwizji indywidualnej u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w superwizji grupowej

Ukończyłam 5,5 letni całościowy kurs podyplomowy – „Psychoterapia” Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Odbyłam  specjalistyczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie oraz  kurs doskonalący   w zakresie psychoterapii praktycznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie. Biorę systematyczny udział w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii. Posiadam certyfikat trenerski programu szkoleniowego „Rodzina” Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „ Pro Familia” w Krakowie, uprawniający do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne. Mam także wieloletnie doświadczenie             w prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin zastępczych   i adopcyjnych.

Od 2006r. zajmuję się psychoterapią. Przez ponad 4 lata  pracowałam na stanowisku terapeuty w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii w Białymstoku. W latach 2011-2018, jako psychoterapeuta, współpracowałam z  Pracownią Psychoterapii   i Psychoedukacji „Integra” w Białymstoku. Obecnie  prowadzę psychoterapię w ramach własnego gabinetu, ponadto od 2002 r. pracuję w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku.