Elżbieta
Bakun-Kamińska

Nazywam się Elżbieta Bakun-Kamińska. 
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. 
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw/par i rodzin.

Ukończyłam 5,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychoterapii. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Odbyłam staż z zakresu psychoterapii praktycznej organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego w Krakowie oraz staż specjalizacyjny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ. 

Psychologia 
w Centrum

Pracowałam psychoterapeutycznie w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra w Białymstoku gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną dorosłych i psychoterapię par. Podsiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Swoją pracę regularnie superwizuję u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem obu tych Towarzystw oraz Podlaskiego Koła Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Pracuję między innymi z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz osobami przeżywającymi długotrwały stres, będącymi w kryzysie, borykającymi się
z trudnościami w pracy, relacjach rodzinnych czy związkach.

Telefon 
kontaktowy:

602 342 277

Zapraszam

ul. Kalinowskiego 2, lokal 25, 15-875 Białystok