Katarzyna
Renczyńska

Katarzyna Renczyńska- psychoterapeuta.
Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym, prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par/małżeństw i rodzin (posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi, zrekonstruowanymi).

Swoją pracę z pacjentami poddaję superwizji indywidualnej u certyfikowanego superwizora Podlaskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w superwizji grupowej z zespołem Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „Integra”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. 

Psychologia 
w Centrum

Ukończyłam 5,5 letni całościowy kurs podyplomowy – „Psychoterapia” Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyłam specjalistyczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie oraz kurs doskonalący w zakresie psychoterapii praktycznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie. Biorę systematyczny udział w szkoleniach i rencjach naukowych z zakresu psychoterapii. Posiadam certyfikat trenerski programu szkoleniowego „Rodzina” Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „ Pro Familia” w Krakowie, uprawniający do prowadzenia szkoleń dla datów do sprawowania pieczy zastępczej oraz uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne. Mam także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Od 2006r. zajmuję się psychoterapią. Przez ponad 4 lata pracowałam na stanowisku terapeuty w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii w Białymstoku. W latach 2011-2018, jako psychoterapeuta, współpracowałam z Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji „Integra” w Białymstoku. Obecnie prowadzę psychoterapię w ramach własnego gabinetu, ponadto od 2002 r. pracuję w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku.

Telefon 
kontaktowy:

606 749 684

Zapraszam

ul. Kalinowskiego 2, lokal 25, 15-875 Białystok