Współpracujemy

mgr Ewa Katarzyna Kudoń 

Jestem psychologiem, ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Jestem w  trakcie odbywania  4- letniej specjalizacji z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (APS Warszawa). Ukończyłam Studia Podyplomowe  w zakresie Psychologii klinicznej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (APS Warszawa), a także roczne szkolenie „Interwencja kryzysowa po wydarzeniu traumatycznym”.

Psychologia 
w Centrum

W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej odbyłam szereg staży specjalistycznych, m.in. w SPP ZOZ w Choroszczy, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku. Od kilkunastu lat pracuję w oddziałach szpitalnych (całodobowy ogólnopsychiatryczny, rehabilitacji neurologicznej, geriatryczny), gdzie zajmuję się diagnostyką psychologiczną oraz neuropsychologiczną. Prowadzę również konsultacje psychologiczne, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, psychoedukację.

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
obejmująca następujące obszary i problemy psychologiczne:             

 • ostry i przewlekły stres,
 • zaburzenia adaptacyjne (związane z przystosowaniem się do zmian życiowych),
 • wsparcie w okresie żałoby i straty,
 • radzenie sobie z doświadczaną przemocą,
 • kryzysy w związkach,
 • pomoc psychologiczna dla osób, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną na
 • skutek wypadku, choroby
 • wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie,
 • problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją – ocena funkcjonowania poznawczego,
 • diagnoza i ocena postępu choroby u osób z zespołem otępiennym,
 • psychoedukacja opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin w obliczu różnego rodzaju kryzysów
 • wsparcie psychologiczne rodzin adopcyjnych i zastępczych

Telefon 
kontaktowy:

789 397 516

Zapraszam

ul. Kalinowskiego 2, lokal 25, 15-875 Białystok